Σας κάνουμε γνωστό ότι οι εγγραφές των παιδιών στην Α΄(πρώτη) τάξη του Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο, από Δευτέρα 6 έως και Δευτέρα 20 Μαΐου 2019. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά 11.45΄-13.30΄.

    Για το σχολικό έτος 2019-2020 θα εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2013 (εγκύκλιος Φ.6/58025/Δ1/12-4-2019Φ.6/58025/Δ1/12-4-2019)Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Συμπλήρωση αίτησης ((έντυπο μπορείτε να προμηθευτείτε από το σχολείο ή να κατεβάσετε από το δικτυακό του τόπο http://www.kamaraki.gr/ χρήσιμα έντυπα).
  2. Βεβαίωση φοίτησης σε Νηπιαγωγείο
  3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας, για έλεγχο των απαιτούμενων εμβολίων.
  4. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία αυτού του γονέα ή κηδεμόνα που θα κάνει την αίτηση.     
  5. Δύο (2 ) αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (ΔΕΗ, στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας, Ε1,  μισθωτήριο κατοικίας θεωρημένο από την εφορία), μία Υπεύθυνη Δήλωση κατοικίας (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
  6. Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από τον Ιατρό που θα εξετάσει το παιδί (έντυπο μπορείτε να προμηθευτείτε από το σχολείο ή να κατεβάσετε από το δικτυακό του τόπο http://www.kamaraki.gr/ χρήσιμα έντυπα).
  7. Για την εγγραφή στο Ολοήμερο πρόγραμμα απαιτούνται βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας ή άλλα αντίστοιχα δικαιολογητικά και για τους δύο γονείς.

Το πιστοποιητικό γέννησης και  το Πιστοποιητικό φοίτησης του Νηπιαγωγείου  θα αναζητηθεί από το σχολείο. Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α. Στα μητρώα μαθητών του Σχολείου θα εγγραφούν μόνο τα παιδιά εκείνα των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι εντός των ορίων της περιφέρειας του Σχολείου μας και πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο. β. Ο χώρος εργασίας των γονέων δεν θεωρείται μόνιμη κατοικία.

Σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου μπορείτε να ενημερωθείτε από τον «Σχολικό Οδηγό»  του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τους γονείς και κηδεμόνες. Σκοπός του οδηγού αυτού είναι η παροχή απλών και χρηστικών πληροφοριών προς τους γονείς που θα ενισχύσει τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Συγκεκριμένα ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για πρακτικά ζητήματα που αφορούν το σχολείο (δικαιολογητικά εγγραφής, χρήσιμες ημερομηνίες λειτουργίας ή μη του σχολείου, επικοινωνία  κ.ά.) και για τις υπηρεσίες και δομές του ΥΠΠΕΘ. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος και σε ηλεκτρονική μορφή, στην εδώ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΛΕΚΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ

 

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι την  Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 13.15΄-14.00΄ θα γίνει η επίδοση της βαθμολογίας των μαθητών μας για το Β΄τρίμηνο, από τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων, σύμφωνα με οδηγίες της Φ.7Α/ΦΜ/212191/ Δ1/4-12-2017, εγκύκλιο του ΥΠΕΘ.

Για συζήτηση και αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του παιδιού σας αξιοποιείστε τις εβδομαδιαίες ώρες συνεργασίας των δασκάλων και εκπ/κών ειδικοτήτων του σχολείου μας. Οι ώρες συνεργασίας έχουν ανακοινωθεί γραπτώς στα παιδιά και υπάρχουν αναρτημένες στο διαδικτυακό χώρο του σχολείου μας

Το Ολοήμερο Τμήμα του σχολείου μας θα λειτουργήσει κανονικά

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ευχαριστούμε την κ. Ελευθεριάδου Άννα, επιμελήτρια Α΄, ΩΡΛ ,του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για την πραγματοποίηση προληπτικού ελέγχου ακοής στους μαθητές της Α΄ τάξης, του Τμήματος Ένταξης και των μαθητών με παράλληλη στήριξη του σχολείου μας.

Η κ. Ελευθεριάδου, με την εθελοντική αυτή δράση της, βοηθά στην πρώιμη διάγνωση της ελλειμματικής ακοής ώστε με τη σωστή παρέμβαση να αποφευχθούν προβληματικές μαθησιακές καταστάσεις στην παιδαγωγική διαδικασία.

Σας ευχαριστούμε πολύ γιατρέ,

Ο διευθυντής , οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου μας

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 22 Μαρτίου στο σχολείο μας θα γίνουν παρουσιάσεις και δράσεις για το εορτασμό της Εθνικής Γιορτής της 25ης Μαρτίου. Θα ακολουθήσει Συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου μας.

Το Ολοήμερο Τμήμα δε θα λειτουργήσει.

Τα παιδιά θα σχολάσουν στις 10.00΄.

Εκτός από τα παιδιά που συμμετέχουν στην παρέλαση, που θα σχολάσουν στις 11.00΄ (10.00-11.00πμ. θα κάνουν τελική πρόβα παρέλασης) και ο σημαιοφόρος με τους παραστάτες, που θα πρέπει να πάνε για κατάθεση στεφάνου, θα σχολάσουν στις 12.00΄.

Για τη Δευτέρα 25 Μαρτίου τα παιδιά που συμμετέχουν στην παρέλαση, θα πρέπει να βρίσκονται στις 11.15΄στο χώρο του σχολείου.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί μας γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, με την αρθμ. . Φ2/ 477/8-3-2019 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, οι εκπαιδευτικοί της Δ΄ τάξης δημοτικών σχολείων του νομού Ρεθύμνου θα παρακολουθήσουν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Η αξιολόγηση των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο», στο 14ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου, από 8:00 έως 14:00

Δεν θα γίνουν μαθήματα για την Δ΄ τάξη εκείνη την ημέρα.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ