Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου όλες οι τάξεις θα τελειώσουν το πρωινό υποχρεωτικό τους ωράριο στις 13.15΄ και από την Τρίτη 9 Οκτωβρίου θα τελειώνει κανονικά στις 14.00΄.

Οι μοναδικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που έχουμε είναι 8 ώρες δεύτερη ξένη γλώσσα, 5 ώρες Φυσική Αγωγή και 4 ώρες Αγγλικά, οι οποίες θα καλυφθούν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Το ολοήμερο πρόγραμμα θα αναπτυχθεί κανονικά μέχρι τις 16.15΄ και με τις νέες ειδικότητες που ήρθαν στο σχολείο μας, Εικαστικά και Θεατρική αγωγή.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ