Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 29 Μαρτίουστις 13.15΄-14.00΄ θα γίνει η επίδοση της βαθμολογίας των μαθητών μας για το Β΄τρίμηνο, από τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων, σύμφωνα με οδηγίες της  Φ.7Α/ΦΜ/212191/ Δ1/4-12-2017, εγκύκλιο του ΥΠΕΘ.

Για συζήτηση και αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του παιδιού σας αξιοποιείστε τις εβδομαδιαίες ώρες συνεργασίας των δασκάλων και εκπ/κών ειδικοτήτων του σχολείου μας. Οι ώρες συνεργασίας έχουν ανακοινωθεί γραπτώς στα παιδιά και υπάρχουν αναρτημένες στο διαδικτυακό χώρο του σχολείου μας

Παρακαλούνται οι γονείς της Στ΄ τάξης να έρθουν λίγο νωρίτερα, στις 12.30΄,στο αμφιθέατρο του σχολείου, με θέμα συζήτησης, την εκδρομή στην Αθήνα

ΤοΟλοήμερο Τμήματου σχολείου μας θα λειτουργήσει κανονικά

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ