Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου οι μαθητές όλων των τάξεων θα σχολάσουν στις 11.30΄ .

Την Πέμπτη 13/9 και την Παρασκευή  14/9 όλες οι τάξεις θα σχολάσουν στις 12.25΄. Το Ολοήμερο δεν θα λειτουργήσει τις παραπάνω ημέρες.

Τη Δευτέρα 17/9 ξεκινάει η λειτουργία του Ολοήμερου Τμήματος.


ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ