Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου οι μαθητές όλων των τάξεων θα σχολάνε  στις 13.15΄  και θα λειτουργήσει κανονικά το Πρωινό Τμήμα (7.00-8.00) και το Ολοήμερο Τμήμα  (13.15- 16.00). 


ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ