Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 5-10-2018 και ώρα 10.00΄πμ  θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, στο αμφιθέατρο του σχολείου μας, σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.10/ΦΜ/151306/Δ1/13-09-2017 που ορίζει την παρακάτω  διαδικασία:

Οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι/ες κατάθεσης στεφάνων επιλέγονται με κλήρωση.

Στις σχολικές μονάδες με λειτουργία τριών (3) ή περισσοτέρων τμημάτων στη ΣΤ΄ τάξη, σημαιοφόροι ορίζονται δύο (2) μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

Παραστάτες ορίζονται δέκα (10) μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, πέντε (5) για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε (5) για το χρονικό διάστημα από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

Υπεύθυνοι κατάθεσης στεφάνου ορίζονται δύο (2) μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, ένας (1) για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ένας (1) για το χρονικό διάστημα από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης πραγματοποιείται με τη διαδικασία της κλήρωσης ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης και η τήρηση των προαναφερομένων είναι υποχρεωτική.

Όποιος γονέας το επιθυμεί μπορεί να παρευρίσκεται στη διαδικασία.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ