Αγαπητοί γονείς,
σας ενημερώνουμε ότι την  Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στις 13.15΄-14.00΄θα γίνει η επίδοση της βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στους γονείς, από τους δασκάλους/ες των τάξεων, σύμφωνα με οδηγίες της Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017, εγκύκλιο του ΥΠΕΘ.
Για συζήτηση και αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του παιδιού σας αξιοποιείστε τις εβδομαδιαίες ώρες συνεργασίας των δασκάλων και εκπ/κών ειδικοτήτων του σχολείου μας. Οι ώρες συνεργασίας έχουν ανακοινωθεί γραπτώς στα παιδιά και υπάρχουν αναρτημένες στο διαδικτυακό χώρο του σχολείου μας
Το Ολοήμερο Τμήμα του σχολείου μας θα λειτουργήσει κανονικά

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ