Αγαπητοί μας γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, με την αρθμ. . Φ2/ 477/8-3-2019 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, οι εκπαιδευτικοί της Δ΄ τάξης δημοτικών σχολείων του νομού Ρεθύμνου θα παρακολουθήσουν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Η αξιολόγηση των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο», στο 14ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου, από 8:00 έως 14:00

Δεν θα γίνουν μαθήματα για την Δ΄ τάξη εκείνη την ημέρα.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ