Σας κάνουμε γνωστό ότι οι εγγραφές των παιδιών στην Α΄(πρώτη) τάξη του Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο, από Δευτέρα 6 έως και Δευτέρα 20 Μαΐου 2019. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά 11.45΄-13.30΄.

    Για το σχολικό έτος 2019-2020 θα εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2013 (εγκύκλιος Φ.6/58025/Δ1/12-4-2019Φ.6/58025/Δ1/12-4-2019)Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Συμπλήρωση αίτησης ((έντυπο μπορείτε να προμηθευτείτε από το σχολείο ή να κατεβάσετε από το δικτυακό του τόπο http://www.kamaraki.gr/ χρήσιμα έντυπα).
  2. Βεβαίωση φοίτησης σε Νηπιαγωγείο
  3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας, για έλεγχο των απαιτούμενων εμβολίων.
  4. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία αυτού του γονέα ή κηδεμόνα που θα κάνει την αίτηση.     
  5. Δύο (2 ) αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (ΔΕΗ, στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας, Ε1,  μισθωτήριο κατοικίας θεωρημένο από την εφορία), μία Υπεύθυνη Δήλωση κατοικίας (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
  6. Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από τον Ιατρό που θα εξετάσει το παιδί (έντυπο μπορείτε να προμηθευτείτε από το σχολείο ή να κατεβάσετε από το δικτυακό του τόπο http://www.kamaraki.gr/ χρήσιμα έντυπα).
  7. Για την εγγραφή στο Ολοήμερο πρόγραμμα απαιτούνται βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας ή άλλα αντίστοιχα δικαιολογητικά και για τους δύο γονείς.

Το πιστοποιητικό γέννησης και  το Πιστοποιητικό φοίτησης του Νηπιαγωγείου  θα αναζητηθεί από το σχολείο. Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α. Στα μητρώα μαθητών του Σχολείου θα εγγραφούν μόνο τα παιδιά εκείνα των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι εντός των ορίων της περιφέρειας του Σχολείου μας και πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο. β. Ο χώρος εργασίας των γονέων δεν θεωρείται μόνιμη κατοικία.

Σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου μπορείτε να ενημερωθείτε από τον «Σχολικό Οδηγό»  του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τους γονείς και κηδεμόνες. Σκοπός του οδηγού αυτού είναι η παροχή απλών και χρηστικών πληροφοριών προς τους γονείς που θα ενισχύσει τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Συγκεκριμένα ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για πρακτικά ζητήματα που αφορούν το σχολείο (δικαιολογητικά εγγραφής, χρήσιμες ημερομηνίες λειτουργίας ή μη του σχολείου, επικοινωνία  κ.ά.) και για τις υπηρεσίες και δομές του ΥΠΠΕΘ. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή, εδώ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΛΕΚΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ