Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα16 Σεπτεμβρίου οι μαθητές των τάξεων Α, Β, Γ, και Δ θα σχολάσουν στις 1.15μμ και οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων  στις 12.25 πμ΄ .

Το Ολοήμερο Τμήμα θα λειτουργήσει μέχρι τις 3.00μμ. για όλους τους μαθητές που έχουν δηλώσει ότι θα το παρακολουθήσουν. 

 

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ