Το τελευταίο διάστημα σημαντικός αριθμός μαθητών/μαθητριών του σχολείου ασθενεί λόγω των εποχικών ιώσεων ή της γρίπης. Παρακαλούμε, σε περιστατικά ιώσεων, κρατήστε τα παιδιά σας στο σπίτι έως ότου αναρρώσουν πλήρως. Η πρόωρη επάνοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο, προτού ολοκληρωθεί η ανάρρωσή τους, επιβαρύνει την υγεία των ίδιων των παιδιών, των συμμαθητών τους και των εκπαιδευτικών, ενώ διατηρείται ενεργή η αλυσίδα μετάδοσης της νόσου.

Αγαπητοί γονείς, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρεμποδιστεί η αλυσίδα μετάδοσης των ιώσεων και της γρίπης να μην έρχονται παιδιά στο σχολείο που το ίδιο πρωί παρουσιάζουν δεκατικό πυρετό ή το προηγούμενο απόγευμα είχαν γαστρεντερικές ενοχλήσεις (φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε συχνά). Σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα ασθένειας περιμένουν σε χώρο όπου δεν θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς τους, οι οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως. Επίσης, όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα εποχικής γρίπης πρέπει να παραμένουν στο σπίτι για όσες μέρες διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο μετά την υποχώρησή του, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.