Αγαπητοί γονείς,

σας κοινοποιούμε για την ενημέρωσή σας, τις αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που μας έχει αποστείλει το ΥΠΑΙΘ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΛΕΚΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ