Σημασία: Η παροιμία - που λέγεται σε περιπτώσεις που, κυρίως από αδυναμία να αποδοθεί τιμωρία ή να ζητηθούν ευθύνες από τον υπεύθυνο, τιμωρείται ο ανεύθυνος ή λιγότερο ισχυρός – είναι μεσαιωνική: ἐλάκτισεν (= κλότσησε) ὁ γάιδαρος καί δέρουσι τό σάγμα.
 

Πηγή