Φόρμα γονικής συγκατάθεσης
για δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Το σχολείο του παιδιού σας πρόκειται να δημιουργήσει λογαριασμό πρόσβασης
στην υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Π.Σ.Δ www.sch.gr/services

 

*Προϋπόθεση:

Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΝΕΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

 

Δηλώνω ότι επιτρέπω στον διαχειριστή μαθητικών λογαριασμών του σχολείου και σχετικά με δημιουργία λογαριασμού του παιδιού μου και την ενεργοποίησή του στο ΠΣΔ, με την παραπάνω προϋπόθεση.

 

 

Που φοιτά στην

Δήλωση Συγκατάθεσης

 

*ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Κανένας μαθητής κάτω των 13 ετών δεν πρέπει να έχει πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα. Η πολιτική αυτή αναφέρεται ρητά από αρκετά δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το MSN

Κανένας εκπαιδευτικός δεν πρέπει να προτρέπει τους μαθητές στη δημιουργία προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα, πλην του ΠΣΔ, ειδικά όταν οι μαθητές αυτοί είναι μικρότεροι των 13 ετών. Τέτοια συμπεριφορά είναι απολύτως παράτυπη και αντισυμβατική, καθώς προωθεί τα παιδιά στη δήλωση ψευδών στοιχείων για τη δημιουργία προφίλ και στην αποδοχή όρων που δεν έχουν γίνει κατανοητοί ή δεν έχουν ποτέ διαβαστεί

Καθώς τα παιδιά και οι έφηβοι τείνουν να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο μέσω ασύρματων κινητών συσκευών, πρέπει τα σχολεία να εφαρμόζουν τη σχετική απόφαση περί χρήσης κινητών τηλεφώνων

Είναι σκόπιμο να ενημερώσετε τους μαθητές ότι ακόμη και εντός του ΠΣΔ πρέπει να τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλούς και ορθής χρήσης του Διαδικτύου, όπως:

 

Να αποφεύγουν να αναρτούν στοιχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα τους (φωτογραφίες, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κ.ά.)

Να αποφεύγουν να συνομιλούν με αγνώστους και να απορρίπτουν αιτήματα φιλίας από αγνώστους (ακόμη και αν αυτοί είναι μαθητές)

Να αποφεύγουν να δημοσιεύουν οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να είναι δυσφημιστικό ή προσβλητικό για τους μαθητές, τους διδάσκοντες και τα λοιπά μέλη του σχολείου. Να τηρούν και να συμμορφώνονται με τους κανόνες «καλής συμπεριφοράς» και να αποφεύγουν τα επιθετικά, υβριστικά, συκοφαντικά ή ρατσιστικά σχόλια

Να αποφεύγεται η ύπαρξη ή η ανταλλαγή υλικού που ωθεί σε πράξεις παράνομες ή απρεπείς για το χώρο του σχολείου. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, σε υλικό σχετικό με: ναρκωτικά, μίσος, βία, πορνογραφία, διακρίσεις φυλετικές ή άλλου τύπου, τυχερά παιχνίδια, εκφοβισμός, παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και διαρροής προσωπικών δεδομένων, κλπ.

Να αποφεύγεται η χρήση των δικτύων για λόγους άσχετους με την εκπαιδευτική διαδικασία στη διάρκεια των μαθημάτων, καθώς η ενασχόληση είναι συνήθως εξαιρετικά χρονοβόρος και παραπλανητική.

Να αποφεύγουν να κάνουν αναφορές σε μέλη του προσωπικού, σε μαθητές και γονείς, καθώς και σε γεγονότα και δραστηριότητες του σχολείου χωρίς έγκριση από το σχολείο

 

Γενικά χαρακτηριστικά λογαριασμών

1. Ιστορικό (Archive) Μηνυμάτων: Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται από το λογαριασμό του μαθητή (είτε στέλνονται είτε λαμβάνονται) αποθηκεύονται μόνιμα σε κατάλληλους φακέλους του γραμματοκιβωτίου (mailbox) του μαθητή. Το ιστορικό των μηνυμάτων είναι μόνο για ανάγνωση από τον μαθητή και δεν είναι δυνατή η διαγραφή του.

2. Γνωστοποίηση κωδικού στον κηδεμόνα: Υπάρχει η δυνατότητα, αν ο κηδεμόνας του μαθητή το επιθυμεί, να ζητήσει να του γνωστοποιηθεί ο κωδικός του λογαριασμού του μαθητή. Η αίτηση γνωστοποίησης υποβάλλεται γραπτώς προς το σχολείο.

3. Ο λογαριασμός έχει ισχύ για όλο το σχολικό έτος και κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών. Έχει προβλεφθεί η δυνατότητα μεταφοράς του λογαριασμού στο επόμενο σχολικό έτος ώστε ο λογαριασμός να «ακολουθήσει» το μαθητή σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Προβλέπεται η δυνατότητα απενεργοποίησης του λογαριασμού του μαθητή όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Λογαριασμοί που μένουν απενεργοποιημένοι για περισσότερο από 3 έτη (π.χ. δεν μεταφέρονται/ενεργοποιούνται) θα διαγράφονται αυτόματα.

5. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων στους λογαριασμούς (π.χ. για την αρχικοποίηση κωδικού), οι μαθητές απευθύνονται στον εκπαιδευτικό που έχει οριστεί από τον Διευθυντή του σχολείου ως διαχειριστής (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗ, kmarmar@sch.gr ή στο 2dimreth@sch.gr ) , ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα τεχνικά μέσα από το δικτυακό τόπο https://register.sch.gr/studentsadmin/