Αγαπητοί γονείς,

σας προσκαλούμε την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017  στο αμφιθέατρο του σχολείου μας, στις 6.30΄μμ, όπου  "Συζητάμε …  για τη σχέση Παιδιών – Γονέων – Δασκάλων", καλεσμένη στη συζήτηση και απαντάει στα ερωτήματά μας η κα. Ελένη Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, Ψυχολόγος, Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τους σημαντικότερους  και καθοριστικότερους παράγοντες που επιδρούν άμεσα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Για να εξελιχθεί το παιδί και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, πρέπει το σχολείο και η οικογένεια να ακολουθήσουν μια ενιαία παιδαγωγική φιλοσοφία και αντίληψη κι έναν παράλληλο κώδικα επικοινωνίας. Η παραπάνω προσέγγιση στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, γονέων, παιδιών και στη διαμόρφωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης, σεβασμού και αποδοχής ώστε να εκφράζονται και να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων. Στον τομέα της επικοινωνίας, το σχολείο αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου – οικογένειας, με στόχο πάντα το παιδί και ανταποκρινόμενο στις ανάγκες εκπαιδευτικών και γονέων για συζήτηση με ειδικό ψυχολόγο, οργανώνουμε την παραπάνω συζήτηση.

{edocs}17_afisa_mixailidou.pdf,100%,600{/edocs}