Το ΕΔΙΒΕΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Αναστασιάδη διοργανώνει το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2018» με στόχο την ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης αξιοποιώντας τις τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα τις τηλεδιασκέψεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2018» 300 περίπου μαθητές και 24 εκπαιδευτικοί από 20 δημοτικά σχολεία συνεργάζονται από απόσταση με στόχο τη διερεύνηση και τη συνεργατική οικοδόμηση των γνώσεών τους σε θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή πλοήγηση και τον εθισμό στο διαδίκτυο.

Για το σχολικό έτος 2017-2018 το θέμα του προγράμματος είναι «Ο Οδυσσέας στη Χώρα του Διαδικτύου» και το σχολείο μας θα συμμετέχει στις τηλεδιασκέψεις με το τμήμα Ε1 και υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κα. Γάκη Ειρήνη σε συνεργασία με τo τμήμα ΣΤ2 του Δημοτικού Σχολείου Άδελε και υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον κ. Βαρελά Δημήτρη.

συνεχίζεται .....