Συμμετοχή του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη βιώσιμου συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων

Αγαπητοί γονείς,

το σχολείο μας συμμετέχει στο πιλοτικό ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκπονεί ο Δήμος Ρεθύμνου και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στις 6 Μαΐου του 2015 υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας για την ανάπτυξη βιώσιμου συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων (ΧΜΕ).

Το πιλοτικό έργο αυτό, εφαρμόζει τις καλές πρακτικές που έχουν καταγραφεί από τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας RecOil, η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα δοκιμάσει διαφορετικές προσεγγίσεις σε δύο στάδια:

  1. Μικρής κλίμακας συλλογή ΧΜΕ σε σχολικό συγκρότημα και μετατροπή τους σε βιοντίζελ στο σημείο συλλογής με τη χρήση αυτόνομης μονάδας για μικρής κλίμακας παραγωγή βιοντίζελ για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς με στόχο την κινητοποίηση και την αλλαγή συνηθειών της σχολικής κοινότητας (μαθητές, οικογένεια, δάσκαλοι)
  2. Συλλογή ΧΜΕ σε 5‐6 κεντρικά σημεία συλλογής, εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους δημότες.

Τα ΧΜΕ θα μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις για τη μετατροπή τους σε βιοντίζελ. Το πιλοτικό έργο περιλαμβάνει:

  • Ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, με στοχευμένες δράσεις
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχολεία του δήμου
  • Ποιοτικό έλεγχο και εκτίμηση των διαφορετικών παραμέτρων και σταδίων για την αποτελεσματική υλοποίηση του συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης.

Αγαπητοί γονείς,

δεν αφήνουμε ούτε σταγόνα να πάει χαμένη!... Έτσι προστατεύουμε τον πλανήτη μας! Όλοι μαζί μπορούμε!

Στο σχολείο μας υπάρχει ειδικό δοχείο συλλογή λαδιών και μπορείτε τα τηγανόλαδα να τα μαζεύετε και να τα στέλνετε στο σχολείο με το παιδί σας. Εκτός της πολύ σημαντικής βοήθειας στον πλανήτη μας το πρόγραμμα είναι και ανταποδοτικό, περίπου 0,7/lt.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ