Συμμετοχή του σχολείου μας στο Πρόγραμμα του Παν/μίου Κρήτης ΠΤΔΕ σε συνεργασία με το Παν/μιο Brighton, UK με τίτλο "Ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες στο πλαίσιο του σχολείου - Υποστήριξη δασκάλων και γονέων"

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα που πραγματοποείται από το ΠΤΔΕ του Παν/μίου Κρήτης σε συνεργασία με το Παν/μιο Brighton, UK,  βασισμένο στο μοντέλο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας και της συνεργασίας Παν/μίου- Κοινότητας με τίτλο "Ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες στο πλαίσιο του σχολείου - Υποστήριξη δασκάλων και γονέων".

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Ηλίας Κουρκούτας.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 {edocs}programma_koyrkoytas_1.pdf,100%,600{/edocs}