Το σχολείο μας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EURONET 50/50 - European Network of Education Centers "Intelligent Energy - Europe Programme"

Το EURONET 50/50-European Network of Education Centers "Intelligent Energy-Europe Programme" είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εξοικονόμηση της ενέργειας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής που το διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Συμμετέχουν σχολικές μονάδες από δεκατρείς ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με μικρά μέτρα συντήρησης στις σχολικές μονάδες.

Η εφαρμογή του προγράμματος αποσκοπεί στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών μας μέσα από την εκπαίδευση, και την ενημέρωσή τους σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, καθώς και την ανάληψη από τους μαθητές ενός σημαντικού ρόλου στην ανάπτυξη ιδεών και μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο τους. Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι: 

 -Η εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με μικρά μέτρα συντήρησης της σχολικής μας μονάδας,

-Η αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών μέσα από την εκπαίδευση, και η ενημέρωσή τους σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα,

-Η ανάληψη από τους μαθητές ενός σημαντικού ρόλου στην ανάπτυξη ιδεών και μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο μας.

Παρέχει, επίσης, το πρόγραμμα ανταποδοτικά κίνητρα από τη συμμετοχή μας και συγκεκριμένα το 50% του ποσού που θα εξοικονομηθεί από το σχολείο μας, λόγω της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, θα διατεθεί στο σχολείο, το δε υπόλοιπο το επωφελείται ο φορέας που πληρώνει τους λογαριασμούς πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή, ο Δήμος Ρεθύμνου.

Σχετικοί ιστοχώροι:

EURONET 50/50 - European Network of Education Centers «Intelligent Energy - Europe Programme

Περιφέρεια Κρήτης

EURONET 50/50max

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ