"Τα παιδιά του Δ3 ζωγραφίζουν το κορίτσι του Ελύτη" 2018-19