Γιορτή καρναβαλιού σε διάφορες χώρες. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση

Στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης οι μαθητές της Ε’ τάξης εργάστηκαν με προβολές παρουσίασης παρουσιάζοντας την γιορτή του καρναβαλιού σε διάφορες χώρες του κόσμου και την γιορτή του Πάσχα χρησιμοποιώντας την δημιουργία comic με την βοήθεια ηλεκτρονικών προγραμμάτων (toondoo, cartoonstorymaker)στον υπολογιστή. Έτσι, πειραματίστηκαν με καινοτόμο εκπαιδευτικό και διαθεματικό υλικό. Επίσης, ασχολήθηκαν και με την δημιουργία προβολής για κάποιες από τις πρωτεύουσες του κόσμου δείχνοντας ομοιότητες και διαφορές στις μητροπόλεις.

Ακολουθούν εργασίες των μαθητών

 

{edocs}Carnival_E2.pdf,100%,600{/edocs} 

 

{edocs}Strange_habiits_in_italy_.pdf,100%,600{/edocs}

 

{edocs}CITIES_OF_GREECE.pdf,100%,600{/edocs}

 

{edocs}Toon_Doo_Nik.pdf,100%,600{/edocs}

{edocs}ASP_NET_EASTER.pdf,100%,600{/edocs}

 

{edocs}Strange _habits_world.pdf,100%,600{/edocs}

 


Εκτύπωση   Email