Αίτηση εγγραφής μαθητών της Α τάξης για το σχολικό έτος 2020-2021
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

Επιλέξτε: (με τον 1ο κηδεμόνα που θα ορίσετε πραγματοποιείται η βασική επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Επιλέξτε: (με τον 1ο κηδεμόνα που θα ορίσετε πραγματοποιείται η βασική επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου για όλες τις τάξεις αναπτύσσεται από τις 8.15΄ – 13.15΄ καθημερινά. 

Επιθυμώ το παιδί μου να παρακολουθήσει και το:

Προϋπόθεση για την «Πρωινή υποδοχή» αποτελεί η εγγραφή του παιδιού σας στο Απογευματινό Ολοήμερο Τμήμα
(για τους μαθητές που μένουν στο Ιρφάν και Ρισβάν Μετόχι)

Μετά την αποστολή της αίτησης θα πρέπει να στείλετε τα παρακάτω συνοδευτικά δικαιολογητικά, στο 2dimreth@sch.gr , κάποιες μέρες υπάρχει πρόβλημα από το sch σ΄ αυτό το mail, γι΄ αυτό κάντε προώθηση και στο 2dimrethymno@gmail.com 

Μόλις τα λάβουμε θα σας στείλουμε email ότι τα παραλάβαμε ή καταθέτετε τα έντυπα, υπογεγραμμένα, στο δ/ντή του σχολείου καθημερινά 10.00-12.00.  

  1. Δύο αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (ΔΕΗ στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας, Ε1, μισθωτήριο κατοικίας θεωρημένο από την εφορία) και μία Υπεύθυνη Δήλωση κατοικίας (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
  3. Βιβλιάριο υγείας του μαθητή
  4. Βεβαίωση φοίτησης σε νηπιαγωγείο
  5. Αίτηση για φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις Βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας των γονέων (αν επιθυμείτε να εγγραφεί το παιδί σας στο Ολοήμερο Τμήμα)