Επίδοση βαθμολογίας Α΄τριμήνου

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι την  Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στις 13.15΄-14.00΄ θα γίνει η επίδοση της βαθμολογίας του Α΄ τριμήνου από τους/τις δασκάλους/ες των τάξεων, σύμφωνα με οδηγίες της Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017, εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Για συζήτηση και αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του παιδιού σας αξιοποιείστε τις εβδομαδιαίες ώρες συνεργασίας των δασκάλων και εκπ/κών ειδικοτήτων του σχολείου μας. Οι ώρες συνεργασίας έχουν ανακοινωθεί γραπτώς στα παιδιά και υπάρχουν αναρτημένες στο διαδικτυακό χώρο του σχολείου μας

Το Ολοήμερο Τμήμα του σχολείου μας θα λειτουργήσει κανονικά

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Εγκαίνια της νέας μας ανοικτής βιβλιοθήκης "Παντελής Πρεβελάκης"

Αγαπητοί γονείς, 

σας ενημερώνουμε και σας προσκαλούμε την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, 19.00-20.00΄, λίγο πριν την καλοκαιρινή τελική γιορτή μας στα εγκαίνια της νέας μας ανοικτής βιβλιοθήκης "Παντελής Πρεβελάκης", στο χώρο του αμφιθεάτρου, η οποία είναι ενταγμένη στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών. 

Σας περιμένουμε

ΥΓ. Γίνετε φίλοι της βιβλιοθήκης φέρνοντας ένα βιβλίο με την αφιέρωσή σας στη βιβλιοθήκη 

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2019-2020

Αγαπητοί γονείς της Στ΄ τάξης,

σας ενημερώνουμε ότι η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των νηπίων στις υπό πλήρωση θέσεις Νηπιαγωγείου που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Π.Π.Σ. οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/,που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., το οποίο έχει την ευθύνη διαχείρισης του περιεχομένου της. Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα δηλώνουν το Πειραματικό Νηπιαγωγείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου έως και 4 Ιουνίου 2019. Οι καταστάσεις όλων των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά με τον κωδικό αριθμό αίτησης στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 7 Ιουνίου 2019, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Καλοκαιρινή γιορτή: ένα τραγούδι … μια εποχή

Αγαπητοί γονείς,

σας καλούμε στην Καλοκαιρινή μας γιορτή που θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του σχολείου μας την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, 20.00-22.00΄, με τη συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου μας. Το θέμα της γιορτής μας είναι "ένα τραγούδι … μια εποχή". 

Σας περιμένουμε

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του σχολείου μας

Διδασκαλία Β΄ Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε πως, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 53476/ΓΔ4/04-04-2017 (ΦΕΚ 1171 τ. Β) Υπουργική Απόφαση,  η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας που γίνεται στην Ε’ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ’ τάξη του Γυμνασίου. Ως εκ τούτου, οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης που θα εγγραφούν το ερχόμενο σχολικό έτος (2019-2020) στο Γυμνάσιο θα διδαχτούν ως δεύτερη ξένη γλώσσα την ίδια που διδάσκονται και κατά το τρέχον σχολικό έτος στην ΣΤ Δημοτικού.

Κατ’ εξαίρεση, οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α΄ Γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας μπορούν να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση στη Διεύθυνση του Δημοτικού σχολείου, ώστε να τη συμπεριλάβουμε μαζί με το απολυτήριο που θα αποστείλουμε στο Γυμνάσιο με το τέλος των μαθημάτων. Το Γυμνάσιο εγγραφής μπορεί κατά περίπτωση να ικανοποιήσει το αίτημα, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμημάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Εφόσον λοιπόν έχετε λόγο να διδαχθεί το παιδί σας στο Γυμνάσιο διαφορετική δεύτερη ξένη γλώσσα από αυτήν που διδάσκεται τώρα στην ΣΤ Δημοτικού, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση του σχολείου έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019  για να υποβάλετε σχετικό αίτημα.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.