Σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου

http://digitalschool.minedu.gov.gr/

 

Σχολικά εγχειρίδια Δημοτικού

 

Α´ Δημοτικού  -  7 διαθέσιμα μαθήματα

Β´ Δημοτικού  -  7 διαθέσιμα μαθήματα

Γ´ Δημοτικού  -  10 διαθέσιμα μαθήματα

Δ´ Δημοτικού  -  10 διαθέσιμα μαθήματα

Ε´ Δημοτικού  -  15 διαθέσιμα μαθήματα

ΣΤ´ Δημοτικού  -  16 διαθέσιμα μαθήματα