Διδακτικό ωράριο σχολείου

Διδακτικό Ωράριο

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

07.00-07.15

Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης

07.00-08.00

45΄

Προαιρετική Πρωινή Ζώνη

08.00-08.15

15΄

Υποδοχή μαθητών

08.15-09.40

85΄

1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45΄- 2η διδακτική ώρα 40΄)

09.40-10.00

20΄

Διάλειμμα

10.00-11.30

90΄

2η διδακτική περίοδος

11.30-11.45

15΄

Διάλειμμα

11.45-12.25

40΄

5η διδακτική ώρα

12.25-12.35

10΄

Διάλειμμα

12.35-13.15

40΄

6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13.15-13.20

5

Μετάβαση μαθητών στην αίθουσα Ολοήμερου Προγράμματος

13.20-14.00

40

1Η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος –Σίτιση μαθητών

14.00-14.10

10΄

Διάλειμμα

14.10-14.55

45

2η ώρα – Μελέτη , Προετοιμασία

14.55-15.05

10

Διάλειμμα

15.05-15.50

45

3η ώρα – Μελέτη , Προετοιμασία, άλλα διδακτικά αντικείμενα (Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή Γυμναστική, …)

15.50-15.55

5

Διάλειμμα

15.55-16.40

45

4η ώρα – Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι

16.40-16.45

5

Διάλειμμα

16.45-17.30

45

5η ώρα – Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8: 15  και η λήξη στις 13:15  για όλες τις τάξεις.