Διδακτικό ωράριο σχολείου

Διδακτικό Ωράριο

 

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

07.00 – 07.15

07.15 - 08.00

15΄

45΄

Υποδοχή μαθητών

Πρωινή προαιρετική ζώνη

08.00 – 08.10

10΄

Υποδοχή μαθητών

08.10 – 09:40

90΄

1η διδακτική περίοδος

09:40 – 10:00

20΄

Διάλειμμα

10:00 – 11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30– 11:45

15΄

Διάλειμμα

11:45 – 12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 – 12:35

10΄

Διάλειμμα

12.35– 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

13:15– 13:25

10΄

Διάλειμμα

13:25 -14:00

35΄

7η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού  προγράμματος)

14:00 – 14:05

Διάλειμμα

Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος

14:05 – 14:40

35΄

Φαγητό- χαλάρωση

14:40 – 14:50

10΄

Διάλειμμα

14:50 – 15:30

40΄

8η διδακτική ώρα

15:30 – 15:40

10΄

Διάλειμμα

15:40 – 16:15

35΄

9η διδακτική ώρα (Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8: 10 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.