Ευχαριστήριο στον κ. Κουμνά Εμμανουήλ

Οι μαθητές, ο σύλλογος διδασκόντων και ο διευθυντής του σχολείου νοιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά τον κ. Κουμνά Εμμανουήλ, έμπορο ηλεκτρολογικού υλικού, γονέα του σχολείου μας, για την προσφορά μεγάλου μέρους του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (500€) που χρειάστηκε για την κάλυψη όλων των εξωτερικών καλωδίων του σχολείου μας με κανάλια.


Εκτύπωση   Email