ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΙΝΑΚΑΣ

μαθητών που γράφτηκαν για το σχολ. έτος 2013-2014

Τάξεις -Τμήματα

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

Α1

11

10

21

Α2

7

8

15

Α3

10

11

21

Β1

10

8

18

Β2

10

10

20

B3

8

6

14

Γ1

10

7

17

Γ2

11

7

18

Δ1

10

11

21

Δ2

13

8

21

Ε1

9

10

19

Ε2

7

11

18

Ε3

6

13

19

ΣΤ1

12

6

18

ΣΤ2

11

5

16

ΣΤ3

12

8

20

Σύνολο

157

139

296