ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ

μαθητών που γράφτηκαν για το σχολ. έτος 2014-2015

Τάξεις -Τμήματα

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

Α1

 11 11

22

Α2

 11  8

19

Α3

 10  8

18

Β1

10

10

20

Β2

7

8

15

B3

9

10

19

Γ1

10

6

16

Γ2

10

10

20

Γ3

10

6

16

Δ1

11

8

19

Δ2

11

9

20

Ε1

10

12

22

Ε2

13

8

21

ΣΤ1

9

10

19

ΣΤ2

7

11

18

ΣΤ3

6

12

18

Σύνολο

   

304