ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 (3)

ΠΙΝΑΚΑΣ

μαθητών που γράφτηκαν για το σχολ. έτος 2015-2016

Τάξεις -Τμήματα

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

Α1


11 20

Α2

10  10

20

Α3

11 
9 20

Β1

8

11 19

Β2

12

8 20

B3

10

8

18

Γ1

11

20 21

Γ2

7

8 15

Γ3

10

9 19

Δ1

10

6 16

Δ2

11

10 21

Δ3

11

6 17

Ε1

11

9 20

Ε2

11

9 20

ΣΤ1

10

12 22

ΣΤ3

14

8 22

Σύνολο

   

310