ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Β' ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ


του 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δ Η Λ Ω Ν Ω