Πρόγραμμα μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό: Τα καινούρια μας πρωτάκια…

Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο αποτελεί ορόσημο στη ζωή ενός παιδιού. Είναι το πέρασμα από έναν «γνωστό» σε έναν «άγνωστο κόσμο». Η ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο δεν αποβλέπει μόνο στην ακαδημαϊκή επιτυχία του μαθητή/της μαθήτριας αλλά πρωτίστως στην καλλιέργεια συναισθημάτων κοινωνικής και συναισθηματικής επάρκειας. Έτσι λοιπόν και φέτος σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς του 1ου Νηπιαγωγείου φροντίσαμε η μετάβαση αυτή να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός, το παιδί να αποκτήσει θετική εικόνα για τις ικανότητες του ως μαθητής/τρια και, αφετέρου, να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στο σχολείο και τη σχολική γνώση.

Τα καινούρια μας πρωτάκια ήρθαν και φέτος να γνωρίσουν το νέο τους σχολείο …

Περισσότερα