Παγκόσμια Ημέρες Δράσης (Global Action Days)-Eco schools

Το 2ο Δ.Σ. συμμετέχει και φέτος στο παγκόσμιο δίκτυο σχολείων eco-schools  μέσω της εκστρατείας «Παγκόσμιες Ημέρες Δράσης». Τα οικολογικά σχολεία είναι ένα αυξανόμενο φαινόμενο, το οποίο ενθαρρύνει τους νέους να εμπλακούν στο περιβάλλον τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να την προστατεύσουν ενεργά. Αρχίζει στην τάξη, επεκτείνεται στο σχολείο και τελικά προωθεί την αλλαγή στην κοινότητα γενικότερα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι νέοι βιώνουν μια αίσθηση επίτευξης ότι μπορούν να έχουν λόγο στις πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης των σχολείων τους, τελικά τους κατευθύνουν προς την πιστοποίηση και το κύρος που συνοδεύει την απονομή της Πράσινης Σημαίας. Το πρόγραμμα Eco-Schools είναι ένας ιδανικός τρόπος για τα σχολεία να ξεκινήσουν μια ουσιαστική πορεία προς τη βελτίωση του περιβάλλοντος τόσο στο σχολείο όσο και στην τοπική κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα έχουν θετική επίδραση στη ζωή των νέων, των οικογενειών τους , το σχολικό προσωπικό και τις τοπικές αρχές. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του προγράμματος είναι αναμφισβήτητα το γεγονός ότι παράγει γενιά μετά από γενιά ανθρώπων με βιώσιμο πνεύμα και συνείδηση ​​του περιβάλλοντος.

Παγκόσμια Ημέρες Δράσης (Global Action Days)

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες που ευαισθητοποιούν, δημιουργούν θετικές αλλαγές, βοηθούν το περιβάλλον και οδηγούν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Οι ιδέες αυτές τίθενται σε εφαρμογή σε μια επιλεγμένη ημερομηνία κάθε χρόνο, συλλογικά γνωστές ως Ημέρες Παγκόσμιας Δράσης. 

Το σχολείο μας μοιράστηκε τις ιδέες του για δράση και θετικές ιστορίες στον ιστότοπο https://www.facebook.com/groups/.../11707891263833...


Εκτύπωση   Email