Πρωτόκολλο διαχείρισης περιστατικών COVID-19 σύμφωνα με το ΦΕΚ 4187 τ. Β΄/10-09-2021

Μπορείτε να διαβάσετε το πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 σύμφωνα με το επικαιροποιημένο ΦΕΚ 4187 τ. Β΄/10-09-2021 και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, πατώντας εδώ.