Ευχαριστούμε από καρδιάς

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρεία ENS SOLUTIONS SINGLE MEMBER P.Cγια τη δωρεά δέκα (10) φορητών μεταχειρισμένων υπολογιστών ΗΡ, τελευταίας πενταετίας, που έγινε μετά από αίτημα του σχολείου μας και τη μεσολάβηση του κ. Μουρίκη Περικλή, γονέα του σχολείου μας. 

Είναι πολύ σημαντικό για μας στη «δύσκολη» εποχή που περνάμε να δεχόμαστε τέτοιου είδους χειρονομίες προσφοράς και αλληλεγγύης.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

Οι μαθητές, οι δάσκαλοι, ο δ/ντής και ο Σύλλογος Γονέων του 2ου ΔΣ Ρεθύμνου