Πρωτόκολλο λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων από 10-1-2022

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε με ένα συνοπτικό πίνακα για το πρωτόκολλο λειτουργίας και διαχείρισης κρουσμάτων στο σχολείο μας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 7/6-1-2022

Συνοπτικός πίνακας λειτουργίας και διαχείρισης κρουσμάτων

ygeionomiko protocollo