Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Η αλλαγή βαθμίδας από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι μια σημαντική αλλαγή στη ζωή των παιδιών είναι κάτι παραπάνω από αλλαγή τάξης. Υπάρχουν αντικειμενικές διαφορές εκτός από τις αναπτυξιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές που τα παιδιά θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο Γυμνάσιο. Η καθημερινότητα είναι διαφορετική, περισσότεροι καθηγητές, περισσότερα μαθήματα, εξετάσεις, εργασίες, νέοι φίλοι, περισσότερες δραστηριότητες και γενικότερα διαφορετική αντιμετώπιση των απαιτήσεων των μαθημάτων. Είναι λοιπόν απόλυτα φυσιολογικό αρκετά παιδιά να έχουν άγχος, άγχος για πολλά θέματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο Γυμνάσιο. Θέματα που πολλά από αυτά δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο σημαντικά είναι γι αυτά.

Το τι κρατάνε ως εφόδια από το Σχολείο μας (μπλε νήμα) και τι περιμένουν από το Γυμνάσιο (πράσινο νήμα) οπτικοποιήθηκε σε μαυροπίνακα με τη βοήθεια του νήματος. Ένα νήμα που θα θέλαμε να «δέσει» τα χρόνια του Δημοτικού με τα χρόνια του έρχονται στο Γυμνάσιο.

Μπράβο και στα παιδιά αλλά και στις δασκάλες τους.

 PINAKAS 2

 

PINAKAS 3

 

PINAKAS 4

 

PINAKAS 5

 

PINAKAS 6