Μπαίνοντας στον κόσμο του σχολείου. Ομάδα γονέων σχολικής ηλικίας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. 

Έναρξη Τετάρτη 12-10-2022, 18.00΄-20.00΄ για 10 συναντήσεις