Εγγραφές μαθητών της Α΄ τάξης για το σχολικό έτος 2023-2024

    Σας κάνουμε γνωστό ότι οι εγγραφές των παιδιών στην Α΄(πρώτη) τάξη του Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο, από την 1/3/2023 έως και τις 20/3/2023 . Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία καθημερινά 11.00΄-13.00. Για λόγους αποφυγής συνωστισμού θα πρέπει να  προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στο 2831022836 για να καθοριστεί το ραντεβού σας. 

    Για το σχολικό έτος 2023-2024 θα εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2017.

    Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία

  1. Συμπλήρωση αίτησης (χορηγείται από τη διεύθυνση του σχολείου)
  2. Βεβαίωση φοίτησης σε Νηπιαγωγείο
  3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας (φωτοτυπία), για έλεγχο των απαιτούμενων εμβολίων.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμό ΔΕΚΟ ή Ε1 ή μισθωτήριο κατοικίας θεωρημένο από την εφορία στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας) και μία Υπεύθυνη Δήλωση κατοικίας (άρθρο 8 Ν.1599/1986).
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από τον Ιατρό που θα εξετάσει το παιδί (έντυπο μπορείτε να προμηθευτείτε από το σχολείο ή να κατεβάσετε από το δικτυακό του τόπο http://www.kamaraki.gr/ χρήσιμα έντυπα). Μπορείτε να το προσκομίσετε μέχρι τον Σεπτέμβριο
  6. Για την εγγραφή στο Ολοήμερο πρόγραμμα χρειάζεται μόνο η αίτηση του γονέα και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

Το Πιστοποιητικό Γέννησης και  το Πιστοποιητικό φοίτησης του Νηπιαγωγείου  θα το αναζητήσει το σχολείο μας.

Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

      α. Στα μητρώα μαθητών του Σχολείου θα εγγραφούν μόνο τα παιδιά εκείνα των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι εντός των ορίων της περιφέρειας του Σχολείου μας και πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο. Τα παιδιά με αδέρφια που φοιτούν ήδη στο σχολείο εξαιρούνται από το παραπάνω.

β. Ο χώρος εργασίας των γονέων δεν θεωρείται μόνιμη κατοικία.                               

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ