Μάθημα ανακύκλωσης από την Δ' τάξη

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το διάστημα από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου 2024, παίξαμε το παιχνίδι της διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Το παιχνίδι είναι μέρος του προγράμματος «Μειώνω-Ξαναχρησιμοποιώ- Ανακυκλώνω», στα πλαίσια των εργαστηρίων Δεξιοτήτων, από τα τμήματα Δ1 & Δ2 του σχολείου μας.

Αναγκαιότητα του προγράμματος :

Η αύξηση κατανάλωσης συσκευασιών μίας χρήσης τις τελευταίες δεκαετίες, έχει οδηγήσει στη συνεχή εναπόθεση τεχνητών υλικών στο φυσικό περιβάλλον. Έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο συνεχούς συσσώρευσης τέτοιων υλικών - κυρίως πλαστικού - σε πεδιάδες, φαράγγια, ακόμα και σε βουνά, αλλά κυρίως σε ποτάμια, λίμνες, ακτές, θάλασσες, ωκεανούς ακόμα και σε απομακρυσμένα νησιά.

Είναι απαραίτητη η συνειδητοποίηση του προβλήματος αυτού από την πλευρά των μαθητών. Η ευαισθητοποίηση των αυριανών πολιτών ως προς τη μείωση- κυρίως αυτό - ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών μίας χρήσης, αποτελεί ανάγκη πλέον για την αναστροφή της κατάστασης.

Στόχος

Στόχος να διαδώσουν τα ίδια τα παιδιά στους συμμαθητές τους, το μήνυμα της ανακύκλωσης. Γιατί χρειάζεται η ανακύκλωση, τι ανακυκλώνουμε, πώς διαχωρίζουμε τα υλικά, πώς τα καθαρίζουμε πριν , κ.ά.

Τρόπος παιχνιδιού

Έχουμε ένα σωρό από ανακυκλώσιμα υλικά και τρεις κάδους. Ένας για χαρτί, ένας για πλαστικό κι ένας για μέταλλο.

Έχουμε επίσης ένα μεγάλο ζάρι . Κάθε μία από τις έξι έδρες του ζαριού, έχει ένα είδος από τα υλικά που αναφέραμε: χαρτί, πλαστικό, μέταλλο.

Κάθε παίκτης στη σειρά ρίχνει το ζάρι και βλέπει τι είδος υλικού έτυχε. Πρέπει λοιπόν να το διαλέξει από το σωρό και να το βάλει στο σωστό κάδο.

Ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού;

Σκοπός είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Ποιος είναι ο νικητής ;

Νικητής είναι το περιβάλλον και ο πλανήτης μας.

Παράλληλα μοιράστηκε υλικό με πληροφορίες σχετικές με το χρόνο διάλυσης υλικών, τι πετάμε - και τι όχι - στον μπλε κάδο, οδηγίες καλής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.