Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο σχολείο μας. Επιλογή σημαιοφόρων

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις και δράσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ Φ7/ΦΜ/143840/Δ1/21-10-2020. Θα ακολουθήσει Συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου μας. Τα παιδιά θα σχολάσουν στις 09.40΄. Το Ολοήμερο Τμήμα δε θα λειτουργήσει. Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου δε θα πραγματοποιηθεί.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του με αρ. πρωτ. 79/2017 Π.Δ.(Α’109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41, του ν. 4633 (Α’ 161) και με τη με αρ. πρωτ. Φ.10/ΦΜ/162655/Δ1/17-10-19 Υ.Α. (Β’ 3847) και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10.00΄πμ. στο αμφιθέατρο του σχολείου μας, παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών της ΣΤ΄ τάξης.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΛΕΚΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ


Εκτύπωση   Email