Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη φοίτηση των μαθητών στο Ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022 και θα λήξουν στις 17 Μαΐου 2021.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά από τη λήξη των μαθημάτων (13.15) έως τις 16.00 με δυνατή ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης και στις 15.00. Στο πρόγραμμα κάθε ημέρας αντιστοιχούν 2 ώρες μαθήματος καθώς και ώρα φαγητού- χαλάρωσης.

Τα παιδιά που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να γραφούν και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης (7.00 – 8.00 π.μ.).

Προϋποθέσεις εγγραφής: Για το σχολικό έτος 2021-22 θα γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις για φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Περίοδος εγγραφών: Η εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται κατά την τρέχουσα περίοδο (από 11-17 Μαΐου), ενώ ο μαθητής μπορεί να διακόψει τη φοίτηση οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους γονείς του ή λόγω μη προσέλευσης (συμπλήρωση 15 συνεχόμενων απουσιών). Αιτήματα εγγραφής μαθητών στο Ολοήμερο που θα υποβληθούν κατά την αρχή της ερχόμενης σχολικής χρονιάς (από Σεπτέμβρη και μετά) θα γίνουν δεκτά μόνο εάν υπάρξει έγκριση από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμου και μόνο για λόγους που κρίνονται ως ιδιαίτερα σοβαροί.

Προσοχή: Η εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι ετήσια. Συνεπώς απαιτείται υποβολή νέας αίτησης για τους μαθητές που ήδη φοιτούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Υποβολή αιτήσεων: Όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσει το παιδί σας το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμπληρώστε και υποβάλετε σχετική αίτηση. Επίσης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε και άλλους γονείς που τυχόν η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος θα ήταν επωφελής για τους ίδιους και τα παιδιά τους να κάνουν τη σχετική αίτηση αυτήν την περίοδο, ώστε να συγκροτηθούν τα τμήματα με ασφάλεια και να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός για τη στελέχωσή τους με εκπαιδευτικούς των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

Στους μαθητές που ήδη φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δόθηκαν αιτήσεις. Οι υπόλοιποι μπορούν να ζητήσουν αιτήσεις από τις/τους δασκάλες/ους των τμημάτων ή να «κατεβάσουν» το έντυπο από εδώ.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ