Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου σε τηλεδιάσκεψη Webex

Αγαπητοί γονείς,

αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον ήχο κατά τη σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη Webex, δείτε κάποιες από τις πιθανές αιτίες και τον αντίστοιχο τρόπο επίλυσης του προβλήματος.

εδώ και εδώ


Εκτύπωση   Email