ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2o Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

Δηλώνω ότι επιθυμώ τη συμμετοχή του/των παιδιού/παιδιών μου στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Επιλέξτε την επιθυμητή ώρα
(με την προϋπόθεση της εγγραφής και φοίτησης του μαθητή στο ολοήμερο τμήμα)
Θα πρέπει να σκανάρετε και να στείλετε τα δικαιολογητικά που επιλέξατε στο 2dimreth@sch.gr